HOVEDNUMMER: 96 97 95 00
Vandmåler 2018-01-10T13:32:32+00:00

VANDMÅLER

Det er vigtigt, at vandmålere er opsat korrekt, så der kan udføres reparationer og aflæsninger. Vær opmærksom på at opsætning af skabe og andre møbler omkring vandmåleren ikke er hensigtsmæssigt, da det kan hindre adgangen til vandmåleren. Det er grundejeres ansvar at sørge for at installationerne kan tåle udskiftning af vandmåler.

Vandforbruget i hver enkelt ejendom skal måles og afregnes. Vandværket opsætter derfor vandmålere i alle ejendomme. Vandmåleren kan være placeret umiddelbart lige ved vandledningens indføring i ejendommen – typisk i bryggerset, eller i målerbrønd i skel eller umiddelbart efter skel. Vandværket ejer vandmålerne og har til enhver tid ret til at udskifte og checke vandmåleren.

Udskiftning af vandmåler

I henhold til nye regler må vandmålere, som benyttes til afregning af vandforbrug, ikke være over 6 år gamle, med mindre det ved stikprøvekontrol er påvist, at målerne stadig er præcise. De vandmålere, som udtages til stikprøvekontrol, sendes til afprøvning på et akkrediteret laboratorium. Viser afprøvningen, at en vis procentdel af de udtagne målere ikke længere kan leve op til kravene for nøjagtighed, skal alle vandmålere af samme type udskiftes inden for en fastsat tidsfrist.

Uanset om du får vand fra et privat vandværk eller fra Vesthimmerlands Vand A/S, så det er vigtigt at du fortæller os, hvis du har fået foretaget målerskift. Udskiftning af vandmåler kan indberettes via skema.

Etablering/udskiftning af måler

Hvis din vandmåler er defekt, skal du kontakte dit vandværk. Får du vand fra Vesthimmerlands Vand A/S skal du kontakte os. Får du vand fra privat vandværk, skal du huske at indberette det til os også, når din vandmåler er skiftet.

Ansvarsfordeling ved udskiftning af vandmåleren

Inden vores målermontør kommer, bedes du undersøge, om ventilerne/hanerne på begge sider af måleren kan lukke for vandet:

  1. Åbn for en vandhane så tæt ved måleren som muligt. Luk derefter først den ene ventil før måleren, så viseren på måleren stopper. Tjek, at vandet ikke løber. Luk op for ventilen igen.
  2. Luk derefter den anden ventil efter måleren, så målerens viser stopper. Tjek, at vandet ikke løber. Luk op for ventilen igen.

Kan ventilerne ikke lukke for vandet, skal du få en vvs-installatør til at udskifte ventilerne, før vi kan skifte måleren.

Da vi har mange aftaler i løbet af en dag, vil det være en stor hjælp, at du på forhånd har sikret, at der er fri adgang til måleren, når vi kommer ud for at skifte din måler.

Sørg for, at installationen er i god stand

I enkelte tilfælde oplever vi, at en vandinstallation er i så dårlig stand, at vi ikke kan skifte vandmåleren, uden at der sker skade på installationen.

I de tilfælde beder vi ejeren om at udføre de forbedringer, der er nødvendige. Først når dette er sket, kan vi udskifte måleren.

Det er ejerens ansvar, at vandinstallationen er i god stand – også afspærringsventilerne omkring måleren. Vesthimmerlands Vand er kun ansvarlig for selve vandmåleren.

 

NYHEDER

Det er tid til at indberette måleraflæsning

13. december 2018|0 Comments

Kun tre ting i dit toilet

9. juli 2018|0 Comments

Vesthimmerlands Forsyning begynder at tage form

14. juni 2018|0 Comments