HOVEDNUMMER: 96 97 95 00
Tømningsordningen 2017-02-28T09:56:52+00:00

BUNDFÆLDNINGSTANK

I det åbne land, udenfor de kloakerede områder, findes der i Vesthimmerlands Kommune, private bundfældningstanke i form af septiktanke, trixtanke eller lignende bundfældningstanke til almindeligt husspildevand.

I henhold til Regulativ for tømning af bundfældningstanke skal alle husstande med private bundfældningstanke være med i den kommunale ordning med tømning af  bundfældningstanke.

Ordningen er politisk vedtaget og kan som udgangspunkt ikke fravælges.

Formålet med en obligatorisk tømningsordning er at sikre, at alle bundfældningstanke tømmes én gang om året. Det er nødvendigt for, at alle borgere bidrager til:

  • at grundvandet ikke forurenes – det er til gavn for drikkevandet.
  • at vandkvaliteten i vandløb bevares og forbedres – det er til gavn for dyre- og plantelivet.
  • at slam og spildevand renses korrekt – det er til gavn for miljøet.

Bundfældningstank

Når din bundfældningstank bliver tømt regelmæssigt, er der mindre risiko for, at indholdet i bundfældningstanken løber urenset ud  i dit nedsivningsanlæg, som derved kan blive tilstoppet.

Vesthimmerlands Vand er ikke myndighed på ordningen, men varetager den daglige drift.

Simon Moos A/S udfører tømning af bundfældningstanke for Vesthimmerlands Vand

Vesthimmerlands Kommunes regulativ for tømning af bundfældningstanke 

Kontaktoplysninger

Kontaktoplysninger: Simon Moos A/S, tlf.: 73 15 10 34

Vesthimmerlands Vand A/S, tlf.: 96 97 95 00, mail: post@vesthimmerlandsvand.dk

Vesthimmerlands Kommune, tlf.: 99 66 71 48 eller 99 66 71 15

DRIFTSSTATUS SPILDEVAND

Der er ingen driftsforstyrrelser

NYHEDER

Måleraflæsning

10. december 2017|0 Comments

Nye forbrugerrepræsentanter er valgt.

4. december 2017|0 Comments

Ny direktør til Vesthimmerlands Forsyning

25. september 2017|0 Comments