HOVEDNUMMER: 96 97 95 00
Spildevandsplan 2017-02-28T09:56:54+00:00
Stistrup Renseanlæg

SPILDEVANDSPLAN

Spildevandsplanen godkendes af Byrådet og giver en samlet oversigt over den eksisterende og planlagte spildevandsaktivitet i Vesthimmerlands Kommune.

Du kan se et udførligt oversigtskort over spildevandsplanen samt hente spildevandsplanen på Vesthimmerlands Kommunes hjemmeside.

Hent oversigtskort og spildevandsplan her.

Borger WebGIS

Borger WebGIS giver oversigt over matrikler, ledningsnet mv.

Der kan søges via adresse, matrikelnummer og ejerlav samt stednavne. Det er desuden muligt at printe kort ud, måle længder, tegne og beregne arealer i kortet.

Adgang til Borger WebGIS

DRIFTSSTATUS SPILDEVAND

Der er ingen driftsforstyrrelser

NYHEDER

Forbrugsafgifter 2. acontorate

21. august 2018|0 Comments