REGULATIV FOR DRIKKEVAND

Vesthimmerlands Vands regulativ er udfærdiget i medfør af gældende vandforsyningslov og omfatter vandværkerne i Ertebølle, Fredbjerg, Gatten, Gunderup, Stistrup og Vestrup.

Regulativ drikkevand

DRIFTSSTATUS DRIKKEVAND

Der er ingen driftsforstyrrelser