REGULATIV – BUNDFÆLDNINGSTANKE

Byrådet i Vesthimmerlands Kommune har vedtaget et tømningsregulativ, der omfatter alle ejendomme i Vesthimmerlands Kommune med bundfældningstanke, som f.eks. septiktanke eller trixtanke. Det er ejendomme som ligger udenfor byernes kloakoplande.

Tømningsordningen skal danne grundlag for en effektiv miljø- og serviceorienteret behandling, af spildevandet udenfor de kloakerede områder

Vesthimmerlands Vand A/S er ikke myndighed på ordningen, men udfører den daglige drift på vegne af Vesthimmerlands Kommune.

Simon Moos A/S udfører tømning for Vesthimmerlands Vand.

Vesthimmerlands Kommunes regulativ for tømning af bundfældningstanke

DRIFTSSTATUS SPILDEVAND

Der er ingen driftsforstyrrelser