HOVEDNUMMER: 96 97 95 00
Praktiske oplysninger – Tømningsordningen 2018-01-10T08:07:42+00:00

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Bundfældningstank med eller uden tilladelse

Siden miljøbeskyttelsesloven blev indført i 70’erne, har det krævet en tilladelse fra kommunen at etablere et spildevandsanlæg. Vesthimmerlands Kommune skelner derfor mellem spildevandsanlæg, som er lavet med tilladelse og opfylder gældende miljønormer, og så ældre spildevandsanlæg, som ikke opfylder gældende miljønormer.

De gamle anlæg er stadig lovlige, men der skal betales en højere spildevandsafgift. Samtidig vil Vesthimmerlands Kommune i nogle tilfælde stille krav om, at der skal laves et nyt spildevandsanlæg, hvis der laves væsentlige ændringer på ejendommen, f.eks. ombygning/renovering af huset.

Frekvensen af tømninger

  • Helårshuse med anlæg uden tilladelse tømmes hvert år
  • Helårshuse med anlæg med tilladelse tømmes hvert andet år
  • Sommerhuse, der ikke bebos eller udlejes helårs, tømmes hvert andet år

Tømningsmetode

Tømningsordningen er baseret på en KSA-løsning (Kombineret Slamsuger- og Afvandingssystem). Hele indholdet af tanken suges op i bilen, hvor der tilsættes polymer for bedre at kunne afvande slammet. Derefter holdes slammet tilbage og rejektvandet pumpes tilbage til tanken.

Såfremt man ikke ønsker at benytte KSA løsningen og få rejektvand retur i tanken, kan man tilmelde sig slamsuger-løsningen, hvor hele indholdet af tanken suges op i bilen, og bliver kørt til renseanlægget. I områder med høj grundvandsstand kan det efterfølgende være nødvendigt at ejeren selv fylder tanken efter med vand. Denne løsning er dog en dyrere løsning og vil afregnes til en højere sats end KSA-løsningen.

Alle tanke tømmes som udgangspunkt med KSA-bil.

Vælges der, at der skal tømmes med slamsuger, vil der blive opkrævet et gebyr, se prislisten, da det er en dyrere løsning. Du skal selv huske at fylde tanken 3/4 med vand efter tømningen.

Ændringer til tømningsmetoden skal meldes ind inden 15. februar hvert år. 

Alle ændringer eller tømninger, der ikke er registreret i de planlagte ruter inden 15. februar, vil være for ejers egen regning.

 

Udsættelse af tømning

Du kan få udsat tømningen, hvis vandforbruget på din ejendom er under 5 m³/år eller din ejendom er ubeboet. Du skal ansøge om dette skriftligt til Vesthimmerlands Kommune, evt. på e-mail: grundvand@vesthimmerland.dk

Ved udsættelse, vil der blive opkrævet et årligt gebyr for administration. Se priser her.

NYHEDER

Det er tid til at indberette måleraflæsning

13. december 2018|0 Comments

Kun tre ting i dit toilet

9. juli 2018|0 Comments

Vesthimmerlands Forsyning begynder at tage form

14. juni 2018|0 Comments