HOVEDNUMMER: 96 97 95 00
Rendegraver

OVERLADE KLOAKRENOVERING

Vesthimmerlands Vand A/S er i færd med at udskifte kloaksystemet i Overlade fra et fælles anlæg til separatsystem.

På kommunens hjemmeside under VEJDRIFT kan du løbende holde dig orienteret om, hvor der graves i Overlade by.

Etape – Overlade:

Etaperne forventes udført i nummerorden, ifølge etapeplan, over de næste ca. 10 år.

Efter samråd med Vesthimmerlands Kommune træffer Vesthimmerlands Vands bestyrelse ved den årlige budgetlægning beslutning om det næste års kloakarbejde.

Ansvarlig medarbejder ved Vesthimmerlands Vand A/S er Morten Sandersen tlf. 9697 9515 mail mbs@vesthimmerlandsvand.dk

DRIFTSSTATUS SPILDEVAND

Der er ingen driftsforstyrrelser

NYHEDER

Årsafregning 2017

2018-01-12T10:55:03+00:00