HOVEDNUMMER: 96 97 95 00

Omkørsel på en del af Himmerlandsgade og Søndergade i Aars fra 2. – 19. oktober 2018

 

I forbindelse med renovering af kloakledninger, er det, af sikkerhedsmæssige årsager nødvendigt at spærre en del af Himmerlandsgade og Søndergade af i retning mod centrum, da kloakledningerne skal renoveres med en såkaldt strømpeforing.

 

Ved en strømpeforing undgås opgravning af hele vejen, der ofte medfører ulemper for færdslen og beboerne i flere måneder.  I stedet vil der blot stå nogle ”lastvognstog” med udstyr over nogle få brønde. Da dette udstyr blandt andet skal stå i krydset ved Østermarken, er det ikke mulig at afvikle trafik i begge retninger på strækningen. Det er dog muligt at komme til Østermarken fra begge sider. Der skal ligeledes stå udstyr i krydset Præstegårdsvej – Søndergade, hvorfor strækningen herfra op til Himmerlandsgade er spærret for gennemkørsel.

 

Hvis arbejdet forløber som planlagt, forventer vi at kunne ophæve afspærringen igen d. 18. oktober.

 

Billederne viser afspærringsplaner for Himmerlandsgade og Søndergade samt en omkørselsplan.

2018-12-10T15:35:27+00:00 26. september 2018|