HOVEDNUMMER: 96 97 95 00
Stistrup Renseanlæg

FORBRUGERVALG

Valg af forbrugerrepræsentanter

Afstemningsperioden er overstået og forbrugerrepræsentanterne er fundet.

Valgt som forbrugerrepræsentant er:

Herman Haldrup, Mosevang 25, 9670 Løgstør

Morten B. Sandersen, Musvitvej 2, 9600 Aars

Valgt som suppleant er:

Poul Vejen, Præstegårdsvej 15, 9600 Aars

Repræsentanterne er valgt for en 4 årig periode og indtræder i bestyrelsen i 2018

DRIFTSSTATUS SPILDEVAND

Der er ingen driftsforstyrrelser

NYHEDER

Forbrugsafgifter 2. acontorate

21. august 2018|0 Comments

2018-03-07T12:42:34+00:00 4. december 2017|