HOVEDNUMMER: 96 97 95 00
Rendegraver

LØGSTØR KLOAKRENOVERING

Vesthimmerlands Vand A/S er i færd med at udskifte kloaksystemet i Løgstør fra et fælles anlæg til separatsystem.

På kommunens hjemmeside under VEJDRIFT kan du løbende holde dig orienteret om, hvor der graves i Løgstør by.

Løgstør – Fyrbakken:

Etaperne forventes udført i nummerorden, ifølge etapeplan, over de næste ca. 10 år.

Efter samråd med Vesthimmerlands Kommune træffer Vesthimmerlands Vands bestyrelse ved den årlige budgetlægning beslutning om det næste års kloakarbejde.

Ansvarlig medarbejder ved Vesthimmerlands Vand A/S er Morten Sandersen tlf. 9697 9515 mail mbs@vesthimmerlandsvand.dk

DRIFTSSTATUS SPILDEVAND

Der er ingen driftsforstyrrelser

NYHEDER

Måleraflæsning

10. december 2017|0 Comments

2018-01-12T10:56:37+00:00