HOVEDNUMMER: 96 97 95 00
Ledningsbrud spildevand 2018-01-10T13:24:11+00:00
Stistrup Renseanlæg

LEDNINGSBRUD

Ansøgning om nedsættelse af vandafledningsafgift samt statsafgift på drikkevand

Har du haft en rørskade inden for grundskel, er der mulighed for at ansøge om nedsættelse af vandafledningsafgift samt statsafgift på drikkevand. Der er en række krav, der skal være opfyldt for, at vi kan behandle din ansøgning:

  • Der skal være tale om brud på en skjult installation
  • Ledningsbruddet må ikke kunne tilegnes forbrugeren som forsætligt
  • Ejendommen skal anvendes til privat beboelse
  • Der skal være et minimumsspild på 50 m3
  • Der skal fremsendes dokumentation fra en autoriseret VVS-installatør (faktura fra VVS-installatør)
  • Der kan kun søges om nedsættelse et kalenderår bagud.

For at få nedsættelse skal ansøgningsskemaet udfyldes med oplysninger om hvornår og hvor skaden er sket samt beskrivelse af skaden – gerne med billeder. Ansøgningsskemaet underskrives af VVS-installatør.

Skjulte installationer er defineret som jordledning fra skel til bygning, jordledning imellem og under bygninger samt skjulte vandinstallationer og rørføringer inde i bygningen.

Synlige rør, vandhaner, cisterner, varmtvandsbeholdere mv. er altså ikke skjulte installationer.

Ansøgning om nedsættelse af vandafledningsafgift

NYHEDER

Det er tid til at indberette måleraflæsning

13. december 2018|0 Comments

Kun tre ting i dit toilet

9. juli 2018|0 Comments

Vesthimmerlands Forsyning begynder at tage form

14. juni 2018|0 Comments