HOVEDNUMMER: 96 97 95 00
Kvalitet og hårdhedsgrad 2017-02-28T09:56:48+00:00

KVALITET OG HÅRDHEDSGRAD

Da det danske drikkevandet skal overholde de i miljø bekendtgørelsen fastsatte grænseværdier, skal vandværkerne hvert år have foretaget en række analyser af drikkevandet.

Vesthimmerlands Vand og Vesthimmerlands Kommunen fører kontrol med, at grænseværdierne overholdes, og at kvaliteten af drikkevandet er i orden.

Antallet af årlige prøver afhænger af den producerede vandmængde og fastsættes efter bekendtgørelse 1449 af 11/12 2007 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Ønsker du at se analyseresultaterne:

Ertebølle
Fredbjerg
Gatten
Gunderup
Stistrup
Vestrup

Hårdhedsgrad

Det er mængden af calcium og magnesium i vandet, der bestemmer vandets hårdhedsgrad. Hårdhedsgraden har betydning for den mængde vaskemiddel, du skal bruge i vaskemaskinen eller opvaskemaskinen. De fleste vaskemidler har en doseringsvejledning på emballagen, som du kan følge. Vær opmærksom på, at flere vaske- og opvaskemaskiner skal indstilles efter vandets hårdhedsgrad.
Tabel over hårdhedsgrader

For højt varmvands temperatur har indflydelse på, hvor meget kalk der afsættes i installationen

NYHEDER

Det er tid til at indberette måleraflæsning

13. december 2018|0 Comments

Kun tre ting i dit toilet

9. juli 2018|0 Comments

Vesthimmerlands Forsyning begynder at tage form

14. juni 2018|0 Comments