HOVEDNUMMER: 96 97 95 00
Klageadgang 2017-02-28T09:56:52+00:00
Stistrup Renseanlæg

KLAGEADGANG

Fra den 1. oktober 2015 kan forbrugere indbringe klager vedrørende forsyningen for Konkurrence – og Forbrugerstyrelsen.

Klager

Fra den 1. oktober 2015 kan forbrugere indbringe klager vedrørende tvister med forsyningen for Konkurrence – og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35,  2500 Valby. Her kan du også få oplysning om hvilke emner, der kan klages over.

Klageadgangen er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation. Indgiver forbrugeren en klage, er omkostningen i første omgang fastsat til 100 kr.

Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400 kr. Beløbet på 400 kr. tilbagebetales, hvis klageren får medhold. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager. Læs nærmere herom på www.forbrug.dk

Oplysning om klageadgang vil blive tilføjet leveringsvilkårene ved den årlige opdatering af henholdsvis betalingsvedtægt og vandforsyningsregulativ.

NYHEDER

Det er tid til at indberette måleraflæsning

13. december 2018|0 Comments

Kun tre ting i dit toilet

9. juli 2018|0 Comments

Vesthimmerlands Forsyning begynder at tage form

14. juni 2018|0 Comments