HOVEDNUMMER: 96 97 95 00
Klageadgang 2017-02-28T09:56:52+00:00
Stistrup Renseanlæg

KLAGEADGANG

Fra den 1. oktober 2015 kan forbrugere indbringe klager vedrørende forsyningen for Konkurrence – og Forbrugerstyrelsen.

Klager

Fra den 1. oktober 2015 kan forbrugere indbringe klager vedrørende tvister med forsyningen for Konkurrence – og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35,  2500 Valby. Her kan du også få oplysning om hvilke emner, der kan klages over.

Klageadgangen er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation. Indgiver forbrugeren en klage, er omkostningen i første omgang fastsat til 100 kr.

Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400 kr. Beløbet på 400 kr. tilbagebetales, hvis klageren får medhold. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager. Læs nærmere herom på www.forbrug.dk

Oplysning om klageadgang vil blive tilføjet leveringsvilkårene ved den årlige opdatering af henholdsvis betalingsvedtægt og vandforsyningsregulativ.

DRIFTSSTATUS SPILDEVAND

Der er ingen driftsforstyrrelser

NYHEDER

Måleraflæsning

10. december 2017|0 Comments

Nye forbrugerrepræsentanter er valgt.

4. december 2017|0 Comments

Ny direktør til Vesthimmerlands Forsyning

25. september 2017|0 Comments