HOVEDNUMMER: 96 97 95 00
Information om takster 2019-01-21T09:38:36+00:00
Stistrup Renseanlæg

INFORMATION OM TAKSTER

Takster og bidrag for spildevand og kloakerede ejendomme træder i kraft den 1/1-2019 og samtidig ophæves tidligere takstblade.

Takster spildevand 2019
Takster spildevand 2018

For kloakerede ejendomme findes der tre slags bidrag

  • Tilslutningsbidrag(Et engangsbidrag, der betales for at blive tilsluttet kloaksystemet).
  • Fast bidrag (Årligt bidrag).
  • Vandafledningsbidrag (Bidraget afhænger af, hvor meget spildevand der udledes).

For ejendomme der ikke er på vandværk, og ejendomme der ikke er tilsluttet kloaksystemet opkræves

  • Statsafgift på ledningsført vand
  • Statsafgift på spildevand
  • Tømning af septiktanke
  • Særligt forurenende virksomheder bliver desuden pålagt et særbidrag. Konkurrencestyrelsen fastsætter hvert år et loft for den takst, som Vesthimmerlands Vand A/S og andre lignende virksomheder må opkræve hos borgere og virksomheder.

Rykkerprocedure ved manglende betaling

Ved manglende betaling udsendes 1. rykker, hvilket sker 10 hverdag efter sidste betalingsfrist. For denne ydelse opkræves et gebyr jf. takster.

Betalingen af rykkeren skal være indbetalt til Vesthimmerlands Vand A/S senest 10 hverdage efter udsendelsen. Såfremt at rykkeren ikke betales, overdrages fordringen til et incassofirma, der herefter varetager den videre inddrivelse af fordringen.

Ved for sen betaling vil der blive beregnet renter iflg. renteloven.

NYHEDER

Det er tid til at indberette måleraflæsning

13. december 2018|0 Comments

Kun tre ting i dit toilet

9. juli 2018|0 Comments

Vesthimmerlands Forsyning begynder at tage form

14. juni 2018|0 Comments