DØGNVAGT: Løgstør og Aars tlf. 96 97 95 50 / Farsø og Aalestrup tlf. 96 97 95 30
Information om takster på tømningsordning 2017-02-28T09:56:50+00:00

INFORMATIONER OM TAKSTER

Takster for tømning af bundfældningstanke og takster for aflevering af septisk slam fra ejendomme, der undtagelsesvis ikke er med i tømningsordningen, fremgår af Veshimmerland Vand A/S’ takstblad.

Taksblad 2017
Taksblad tidligere år

Rykkerprocedure ved manglende betaling

Ved manglende betaling udsendes 1. rykker, hvilket sker 10 hverdag efter sidste betalingsfrist. For denne ydelse opkræves et gebyr jf. takster.

Betalingen af rykkeren skal være indbetalt til Vesthimmerlands Vand A/S senest 10 hverdage efter udsendelsen. Såfremt at rykkeren ikke betales, overdrages fordringen til et incassofirma, der herefter varetager den videre inddrivelse af fordringen.

Ved for sen betaling vil der blive beregnet renter iflg. renteloven.

DRIFTSSTATUS SPILDEVAND

Der er ingen driftsforstyrrelser