HOVEDNUMMER: 96 97 95 00
Information om takster på tømningsordning 2018-01-08T15:02:20+00:00

INFORMATIONER OM TAKSTER

Takster for tømning af bundfældningstanke og takster for aflevering af septisk slam fra ejendomme, der undtagelsesvis ikke er med i tømningsordningen, fremgår af Veshimmerland Vand A/S’ takstblad.

Takstblad 2017
Takstblad 2018

Rykkerprocedure ved manglende betaling

Ved manglende betaling udsendes 1. rykker, hvilket sker 10 hverdag efter sidste betalingsfrist. For denne ydelse opkræves et gebyr jf. takster.

Betalingen af rykkeren skal være indbetalt til Vesthimmerlands Vand A/S senest 10 hverdage efter udsendelsen. Såfremt at rykkeren ikke betales, overdrages fordringen til et incassofirma, der herefter varetager den videre inddrivelse af fordringen.

Ved for sen betaling vil der blive beregnet renter iflg. renteloven.

NYHEDER

Det er tid til at indberette måleraflæsning

13. december 2018|0 Comments

Julen skulle nødig gå i vasken

13. december 2018|0 Comments

Kun tre ting i dit toilet

9. juli 2018|0 Comments