HOVEDNUMMER: 96 97 95 00
Information om takster på drikkevand 2018-04-24T11:27:07+00:00

INFORMATION OM TAKTER

Takster og bidrag for drikkevand træder i kraft den 1/1 og samtidig ophæves tidligere takstblade.

Takster drikkevand 2017
Takster drikkevand 2018

Forbrugsafregningen består af følgende poster:

  • Fast bidrag pr. tilslutning
  • Målerleje
  • Forbrugsbidrag
  • Statsafgifter

Rykkerprocedure ved manglende betaling

Ved manglende betaling udsendes 1. rykker, hvilket sker 10 hverdag efter sidste betalingsfrist. For denne ydelse opkræves et gebyr jf. takster.

Betalingen af rykkeren skal være indbetalt til Vesthimmerlands Vand A/S senest 10 hverdage efter udsendelsen. Såfremt at rykkeren ikke betales, overdrages fordringen til et incassofirma, der herefter varetager den videre inddrivelse af fordringen.

Ved for sen betaling vil der blive beregnet renter iflg. renteloven.

NYHEDER

Det er tid til at indberette måleraflæsning

13. december 2018|0 Comments

Julen skulle nødig gå i vasken

13. december 2018|0 Comments

Kun tre ting i dit toilet

9. juli 2018|0 Comments