DØGNVAGT: Løgstør og Aars tlf. 96 97 95 50 / Farsø og Aalestrup tlf. 96 97 95 30
Rendegraver

AALESTRUP – GEDSTED

Vesthimmerlands Vand A/S er i færd med at etablere en afskærende ledning fra Aalestrup til Gedsted med henblik på at nedlægge Aalestrup renseanlæg og pumpe spildevandet til Gedsted hvorfra det pumpes videre til Stistrup renseanlæg. Arbejdet forventes påbegyndt i starten af 2017.

aalestrup-gedsted

 

Ansvarlig medarbejder ved Vesthimmerlands Vand A/S er Morten Sandersen tlf. 9697 9515 mail mbs@vesthimmerlandsvand.dk

DRIFTSSTATUS SPILDEVAND

Der er ingen driftsforstyrrelser
2017-02-28T09:56:56+00:00