GATTEN VANDVÆRK

487 forbrugere

Årlig indvinding på 21.800 m3

Boringsdybde på 73 + 54 meter

Kvalitets og hårdhedsgrad

Forsyningsområde

Gatten Vandværk

DRIFTSSTATUS DRIKKEVAND

Der er ingen driftsforstyrrelser