FREDBJERG VANDVÆRK

12 forbrugere

Årlig indvinding på 2.953 m3

Boringsdybde på 72 meter

Kvalitets og hårdhedsgrad

Forsyningsområde

Fredbjerg Vandværk

DRIFTSSTATUS DRIKKEVAND

Der er ingen driftsforstyrrelser