HOVEDNUMMER: 96 97 95 00
Forstå din forbrugsafregning drikkevand 2017-02-28T09:56:50+00:00

FORSTÅ DIN FORBRUGSAFREGNING

I forbindelse med udsendelse af forbrugsafregning, fremkommer der ofte en række spørgsmål. Vi har nedenfor besvaret de mest gængse af disse spørgsmål.

Såfremt svaret på dit spørgsmål ikke findes herunder, kan du henvende dig direkte til Vesthimmerlands Vand A/S på tlf.: 96979500 eller på mail post@vesthimmerlandsvand.dk

Hvad indeholder afregningen

Opgørelse for vandafledningsafgift

Her kan du se forbruget af vand, og om du er opkrævet for lidt eller har betalt for meget. Afregningen indeholder ligeledes aconto betaling for første halvår. Har du betalt for meget i året før, bliver det for meget indbetalte fratrukket 1. rate. Dit forbrug i det aktuelle år er sat efter det faktiske forbrug i året før.

Har du betalt for meget.

Hvis der betalt for meget for forrige år, vil dette blive modregnet på 1. rate det kommende år. Er der fortsat et tilgodehavende, kan dette udbetales, hvis der rettes skriftlig kontakt til post@vesthimmerlandsvand.dk med bankoplysninger samt forbrugernummer.

Er jeg tilmeldt NETS (PBS)

Er der vedhæftet et girokort på din afregning, er du ikke tilmeldt NETS (PBS). I så fald kan du aflevere girokortet i dit pengeinstitut, tilmelde dig via netbank eller tilmeld dig direkte på Vesthimmerlands Vands hjemmeside. Vesthimmerlands Vand kan ikke tilmelde dig.

Tilmelding til NETS (PBS)

Hvor har Vesthimmerlands Vand aflæsningen fra

Enkelte forbrugere har modtaget et aflæsningskort fra Vesthimmerlands Vand. Langt de fleste aflæsninger modtager Vesthimmerlands Vand fra de enkelte vandværker i kommunen.

Hvor ofte bliver der opkrævet

Forbruget opkræves to gange årligt. Årsafregning og 1. aconto til betaling i marts og 2. aconto til betaling i september.

Der er fejl i aflæsningen

Henvend dig til Vesthimmerlands Vand og årsafregningen kan blive rettet. Har du PBS, skal du selv stoppe betalingen i banken.

Aconto opkrævning skal rettes

Forventes forbruget i aktuelle år væsentligt ændret i forhold til året før, kan aconto opkrævning ændres. Henvend dig til Vesthimmerlands Vand. Har du PBS, skal du selv stoppe betalingen i banken.

Jeg har udlejet mit hus og vil have afregningen tilsendt til lejer:

Vesthimmerlands Vand sender ikke afregninger til lejere. Afregningen udstedes til ejer.

Jeg har solgt mit hus

Vesthimmerlands Vand laver flytteafregninger ved handler, såfremt der modtages besked herom. Det er vigtigt, at vi modtager besked og aflæsning, når du sælger, idet du hæfter for forbruget, indtil flytning er meldt og måleren er aflæst. Det er ofte ejendomsmægleren, der sender disse oplysninger til Vesthimmerlands Vand. Der skal ligeledes oplyses om købers navn og adresse.

NYHEDER

Det er tid til at indberette måleraflæsning

13. december 2018|0 Comments

Kun tre ting i dit toilet

9. juli 2018|0 Comments

Vesthimmerlands Forsyning begynder at tage form

14. juni 2018|0 Comments