HOVEDNUMMER: 96 97 95 00
Før du graver 2017-02-28T09:56:54+00:00

FØR DU GRAVER

Alle, der graver med erhvervsmæssigt formål i offentligt vejareal eller privat fællesvej, skal forespørge i LER, inden arbejdet påbegyndes “klik her“. Gravearbejder på privat grund er ikke omfattet af forespørgselspligten.

Efter du har forespurgt i LER, skal du søge gravetilladelse hos den relevante vejmyndighed. Klik her.

Hvad er LER?
Ledningsejerregistret (LER) er en gebyrbelagt offentlig tjeneste, som har indsamlet oplysninger om  hvor ledningsejere har nedlagt ledninger. Når en graveforespørgsel indløber placeres denne på kortet og de berørte ledningsejere,som har angivet at have ledninger i området modtager nu en forespørgsel med besked om at fremsende ledningsplacering til rekvirenten inden 5 arbejdsdage. Formålet med LER er således at undgå graveskader og i anden række at kunne placere ansvar for skader.

Det vil ikke være muligt at få disse oplysninger gennem direkte henvendelse til Vesthimmerlands Vand A/S.

Forespørgsler fra private angående husbrønde kan rettes til Vesthimmerlands Vand A/S for områder udstykket efter 2007, medens tidligere udstykninger besvares fra Vesthimmerlands Kommune, Plan&Byg 9966 7000.

NYHEDER

Det er tid til at indberette måleraflæsning

13. december 2018|0 Comments

Kun tre ting i dit toilet

9. juli 2018|0 Comments

Vesthimmerlands Forsyning begynder at tage form

14. juni 2018|0 Comments