ERTEBØLLE VANDVÆRK

451 forbrugere

Årlig indvinding er på 20.742 m3

Boringsdybden er 38+44 m

Kvalitet og hårdhedsgrad

Forsyningsområde

Ertebølle Vandværk

DRIFTSSTATUS DRIKKEVAND

Der er ingen driftsforstyrrelser