HOVEDNUMMER: 96 97 95 00
Ejerforhold – spildevand 2017-02-28T09:56:56+00:00
Stistrup Renseanlæg

EJERFORHOLD SPILDEVAND

Vesthimmerlands Vand A/S ejer den del af stikledningen, som ligger fra skel og ud til hovedledningen i vejen. Grundejeren ejer selv den del af stikledningen, som ligger inden for skellet. Ejerskabet gælder både ledning og eventuelle rensebrønde (skelbrønden).

Der kan gælde andre forhold, men der vil da være tale om, at den ændrede situation er aftalt/tinglyst.

Vesthimmerlands Vand A/S vedligeholder den del af stikledningen, som ligger uden for skel, det vil sige stykket fra skel og ud til den offentlige hovedledning.

Grundejeren skal selv vedligeholde alle kloakledninger og rensebrønde på egen grund – altså alt inden for skellet. Opstår der problemer på den private del af kloaksystemet skal grundejeren sørge for at få udbedret problemet for egen regning.

 

Ejerforhold Spildevand

Adgang til rensebrønden

Det skal være nemt for begge parter af kontrollere tilstanden i rensebrønden på stikledningen. Dækslet skal derfor være synligt, så det altid er let at komme hurtigt til rensebrønden. Du må ikke lægge fliser eller belægningssten oven på dækslet. Undgå af plante dækslet til med blomster, buske eller lignende. Du kan eventuelt skjule dækslet med plantekummer eller andre dekorationer, som hurtigt kan flyttes.

NYHEDER

Det er tid til at indberette måleraflæsning

13. december 2018|0 Comments

Kun tre ting i dit toilet

9. juli 2018|0 Comments

Vesthimmerlands Forsyning begynder at tage form

14. juni 2018|0 Comments