HOVEDNUMMER: 96 97 95 00
Ejerforhold – drikkevand 2017-02-28T09:56:50+00:00

EJERFORHOLD

Vesthimmerlands vand ejer ledningsnettet uden for skel, mens boligejeren ejer ledningsnettet inden for skel. Ansvarsfordelingen følger ejerforholdet. Er der tinglyst andre aftaler, er det tinglysningen, der gælder.

På skitsen herunder er din del af ledningsnettet markeret med rødt. Vesthimmerlands Vands ledningsnet er markeret med blåt.

Ejerforhold drikkevand

Alt VVS-arbejde på privat ejendom skal udføres af en autoriseret VVS-installatør. Undtaget er udskiftning af vandhaner, blandingsbatterier og toiletter, hvis der lige før tilslutningsstedet er en afspærringsventil.

DRIFTSSTATUS DRIKKEVAND

Der er ingen driftsforstyrrelser

NYHEDER

Forbrugsafgifter 2. acontorate

21. august 2018|0 Comments