HOVEDNUMMER: 96 97 95 00
Betalingsvedtægt 2017-02-28T09:56:54+00:00
Stistrup Renseanlæg

BETALINGSVEDTÆGT

Vesthimmerlands Vands betalingsvedtægter gælder for eksisterende og kommende spildevandsanlæg.

Spildevandsanlæg der afleder til Vesthimmerlands Vand og som ikke er private hører under Vesthimmerlands Vand.

Vesthimmerlands vand har ansvaret for at etablere, drive og vedligeholde private spildevandsanlæg, der er kontraktligt tilknyttet Vesthimmerlands Vand, jf. lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v.

I områder hvor Vesthimmerlands Vand kloakerer, er selskabet forpligtet til at føre en stikledning frem til grundgrænsen for en ejendom eller til områdeafgrænsningen for et privat spildevandsanlæg.   Særligt forurenende virksomheder bliver desuden pålagt ekstra bidrag.

Betalingsvedtægt

For industriejendomme anvender vi i visse tilfælde og efter forudgående ansøgning udsættelse af betaling af kloaktilslutningsbidrag gennem etablering af internt skel jvf. reglerne i Bekendtgørelse om matrikulære arbejder § 23. Vi anvender følgende skabelon til den tinglysningsmæssige del af etableringen.

Deklaration ved internt skel

DRIFTSSTATUS SPILDEVAND

Der er ingen driftsforstyrrelser

NYHEDER

Forbrugsafgifter 2. acontorate

21. august 2018|0 Comments