HOVEDNUMMER: 96 97 95 00
Betalingsvedtægt 2017-02-28T09:56:54+00:00
Stistrup Renseanlæg

BETALINGSVEDTÆGT

Vesthimmerlands Vands betalingsvedtægter gælder for eksisterende og kommende spildevandsanlæg.

Spildevandsanlæg der afleder til Vesthimmerlands Vand og som ikke er private hører under Vesthimmerlands Vand.

Vesthimmerlands vand har ansvaret for at etablere, drive og vedligeholde private spildevandsanlæg, der er kontraktligt tilknyttet Vesthimmerlands Vand, jf. lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v.

I områder hvor Vesthimmerlands Vand kloakerer, er selskabet forpligtet til at føre en stikledning frem til grundgrænsen for en ejendom eller til områdeafgrænsningen for et privat spildevandsanlæg.   Særligt forurenende virksomheder bliver desuden pålagt ekstra bidrag.

Betalingsvedtægt

For industriejendomme anvender vi i visse tilfælde og efter forudgående ansøgning udsættelse af betaling af kloaktilslutningsbidrag gennem etablering af internt skel jvf. reglerne i Bekendtgørelse om matrikulære arbejder § 23. Vi anvender følgende skabelon til den tinglysningsmæssige del af etableringen.

Deklaration ved internt skel

NYHEDER

Det er tid til at indberette måleraflæsning

13. december 2018|0 Comments

Kun tre ting i dit toilet

9. juli 2018|0 Comments

Vesthimmerlands Forsyning begynder at tage form

14. juni 2018|0 Comments