HOVEDNUMMER: 96 97 95 00
Afregning af spildevand 2017-02-28T09:56:56+00:00
Sistrup Renseanlæg

AFREGNING

Vandafledningsafgift (ejendomme med kloak)

Vesthimmerlands Vand A/S udsender opkrævninger 2 gange om året:

  • A contoopkrævning for perioden 1/1 – 30/6 samt årsopgørelse for foregående år udsendes i februar.
  • A contoopkrævning for perioden 1/7 – 31/12

Såfremt man er tilmeldt betalingsservice, kommer opkrævningen automatisk der.

Hvis ikke man er tilmeldt betalingsservice, sendes opkrævningen med post, hvorved der tillægges et fakturagebyr på opkrævningen.

Statsafgifter og tømningsordning

Afregning af statsafgifter og den ordinære tømning i tømningsordningen udsendes for hele året i februar. Såfremt der i forbindelse med tømningsordningen skal opkræves ekstra gebyrer mv, opkræves de i forbindelse forbruget.

Såfremt man er tilmeldt betalingsservice, kommer opkrævningen automatisk der.

Hvis ikke man er tilmeldt betalingsservice, sendes opkrævningen med post, hvorved der tillægges et fakturagebyr på opkrævningen.

DRIFTSSTATUS SPILDEVAND

Der er ingen driftsforstyrrelser

NYHEDER

Forbrugsafgifter 2. acontorate

21. august 2018|0 Comments