HOVEDNUMMER: 96 97 95 00
Aflæsning af måler 2017-02-28T09:56:54+00:00

AFLÆSNING AF MÅLER / ÅRSAFLÆSNING

Omkring den 10. december sender vi dig et kort, så du kan årsaflæse dine målere.

Sådan gør du, hvis du bruger internettet

Klik her for at indberette årsaflæsning.

Sådan gør du, hvis du bruger telefonen

  1. Aflæs dine målere og skriv tallene på aflæsningskortet. Hav en kuglepen klar ved hånden, når du ringer op, så kan du krydse af, efterhånden som du taster.
  2. Ring 70 26 45 25 – opkaldet er gratis og kan benyttes døgnet rundt.
  3. Følg servicetelefonens vejledning.

Sådan gør du, hvis du sender pr. post

  1. Aflæs dine målere og skriv tallene på aflæsningskortet.
  2. Indsend kortet – husk porto, så det er os i hænde senest 7. januar.

Om årsaflæsninger:

Svar på ofte stillede spørgsmål om opkrævning af betaling for vand og vandafledning

Hvis du nedenfor ikke finder svar på dit spørgsmål, kan du ringe direkte til Vesthimmerlands Vand A/S på tlf. 96 97 95 04.

Hvorfor får jeg både en regning fra vandværket og fra Vesthimmerlands Vand A/S?
Der bliver opkrævet efter samme måler, og du skal både betale for vandforbruget til dit vandværk og for vandafledningen (kloak) til Vesthimmerlands Vand A/S.

Hvad indeholder årsopgørelsen?
Årsopgørelsen indeholder en opgørelse fra sidste år, hvor du kan se, hvad du har brugt, og om du er opkrævet for lidt eller for meget. Den indeholder også acontobetaling for første halvår i år. Har du betalt for lidt, bliver det tillagt første rate. Har du betalt for meget sidste år, bliver det fratrukket første rate. Dit forbrug i år er sat efter det faktiske forbrug sidste år.

Hvor tit bliver der opkrævet?
Der opkræves to gange årligt til betaling i marts og september.

Er jeg tilmeldt PBS?
Sidder der et girokort på din afregning, er du ikke tilmeldt PBS. I så fald kan du aflevere girokortet i dit pengeinstitut, så de kan sørge for fremtidig tilmelding. Vi kan ikke tilmelde dig PBS.

Hvorfor står der på PBS-oversigten, at det er betaling for sidste år?
Det gør der fordi, at der er tale om årsopgørelsen for sidste år. Samtidig er det betaling for første halvår i år, men det fremgår kun af din specifikation, som du har modtaget i februar/marts måned.

Hvad er forbruget sat efter?
Som ny forbruger bliver forbruget sat efter antal personer i husstanden. Fremover bliver forbruget automatisk sat efter det foregående års forbrug.

Hvorfor får jeg årsopgørelsen/acontoraten, når jeg er flyttet?
Er flytningen meldt hertil eller kun til dit vandværk? Det er vigtigt, at vi modtager besked og aflæsning, når du flytter, idet du hæfter for forbruget, indtil flytningen er meldt, og måleren er aflæst.

Skal jeg betale årsopgørelsen, når jeg flytter?
Er der ejerskifte, eller udløber lejemålet, inden årsopgørelsen forfalder til betaling, skal du ikke betale. Du skal bare sørge for at melde flytning hertil, så vil du i stedet modtage en flytteafregning.

Hvorfor har jeg pludselig haft et så stort forbrug?
Har du tjekket, om måleren er aflæst rigtigt? Sørg for, at der bliver aflæst hvert år, så aflæsningen ikke bliver skønnet. Kig på måleren og se, om tandhjulene står stille, når der ikke bliver brugt vand i huset. Løber tandhjulene rundt, når der er lukket for vandet, er der en utæthed. Det kan f.eks. være tegn på et løbende toilet eller på en rørskade. Har du mistanke om, at der er en rørskade, skal du kontakte din VVS-mester og herefter os, idet der er mulighed for refusion af en del af forbruget, hvis vandet ikke er løbet i kloakken. Der er en selvrisiko på 50 m³ udover normalforbruget.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan betale til tiden?
Kontakt os hurtigst muligt og hør, hvordan du skal forholde dig.

NYHEDER

Det er tid til at indberette måleraflæsning

13. december 2018|0 Comments

Kun tre ting i dit toilet

9. juli 2018|0 Comments

Vesthimmerlands Forsyning begynder at tage form

14. juni 2018|0 Comments