Stistrup Renseanlæg

AFGRÆNSNING AF SKEL

På nedenstående områder, kan du hjælpe Vesthimmerlands Vand, at udledning af det rensede spildevand sker så hensigtsmæssigt som muligt.

  • Du er som grundejer forpligtiget til at vedligeholde dit eget kloaksystem. Dit kloaksystem er alt hvad der er inde på din grund indtil skel.
  • I forbindelse med hushandler, kan du som kommende grundejer godt få foretaget en TV-inspektion af kloakrørene, det kan give et billede af hvorledes standen af disse er.

DRIFTSSTATUS SPILDEVAND

Der er ingen driftsforstyrrelser