HOVEDNUMMER: 96 97 95 00
Afbrydelse og genoprettelse af tilslutning 2017-02-28T09:56:48+00:00
Stistrup Renseanlæg

AFBRYDELSE OG GENOPRETTELSE AF TILSLUTNING

Midlertidig/permanent afbrydelse af ledning til kloak.

Ved parceller, som er tilsluttet kloak, men hvor der af en eller anden årsag ikke er grundlag for at fortsat kloakstilslutning (f.eks. ved nedrivning af beboelsesbygninger som følge af at de er omfattet af nedrivningspuljen) stiller kloaktilslutningen krav om, at kloakstilslutningen afbrydes midlertidigt/permanent. Afbrydelsen skal sikre, at der ikke opstår vækstbetingelser for skadedyr og at det betalte tilslutningsbidrag stadig giver parcellen ret til afledning i tilfælde af, at parcellen atter skal benyttes. Afbrydelsen betyder økonomisk, at der i den afbrudte periode ikke opkræves fast bidrag for parcellen. Prisen for afbrydelsen fremgår af takstbladet og bliver reguleret hvert år. Der kan dog i områder med svær fremkommelighed forventes et ekstra tillæg. Hør derfor på prisen inden igangsætningen.

Genoprettelse af afledningsmulighed til kloak.

Hvis der igen skal afledes spildevand fra parcellen, kan genoprettelsen ske ved henvendelse til Vesthimmerlands Vand A/S. Pris for genoprettelse fremgår af takstbladet.

Både ved afbrydelse og genoprettelse af kloakstilslutningen er det ejerens ansvar at skelbrønden er fritlagt og tilgængelig. Er dette ikke tilfældet, vil ejeren blive afregning for det ekstra arbejde blive pålagt ejeren.

NYHEDER

Det er tid til at indberette måleraflæsning

13. december 2018|0 Comments

Kun tre ting i dit toilet

9. juli 2018|0 Comments

Vesthimmerlands Forsyning begynder at tage form

14. juni 2018|0 Comments