DØGNVAGT: Løgstør og Aars tlf. 96 97 95 50 / Farsø og Aalestrup tlf. 96 97 95 30
Aalestrup 2017-02-28T09:56:52+00:00
Stistrup Renseanlæg

AALESTRUP RENSEANLÆG

Aadiget 44
9620 Aalestrup

14.000 PE

Vagttelefon 9697 9530

Aalestrup Renseanlæg

DRIFTSSTATUS SPILDEVAND

Der er ingen driftsforstyrrelser